Privatumo ir slapukų politika

Sporto klubas RE. FORMATAS renka ir naudoja kliento asmens duomenis LR teisės aktų nustatyta tvarka. Sporto klubas tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūs pateikėte mums prisijungdami prie savitarnos svetainės ar pirkdami sporto klubo paslaugas.

Šie duomenys mums reikalingi klientų identifikavimo, įsipareigojimų vykdymo, sąskaitų pateikimo, informavimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais:

  • kliento vardas ir pavardė
  • kliento prisijungimo prie savitarnos kodas ir slaptažodis
  • kliento (ir / arba objekto) gyvenamoji vieta arba adresas
  • kliento telefono numeris ir elektroninio pašto adresas

Jei sporto klubas neturėtų ir negalėtų valdyti šių duomenų, jis negalėtų tinkamai vykdyti veiklos, o jūs neturėtumėte galimybės gauti jums aktualios informacijos/paslaugų. Be to, netektumėte galimybės naudotis savitarnos svetaine, kurioje galite apmokėti ir pirkti abonementą bei registruotis į grupines treniruotes.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos:

Pateikdami savo asmens duomenis, jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinęs su šiomis duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad sporto klubas RE. FORMATAS tvarkytų jūsų asmens duomenis aukščiau išvardintais tikslais. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis išskyrus tuos, kuriuos privalome turėti siekdami užtikrinti prievolių vykdymą, t.y. jūsų vardą, pavardę, adresą, gyvenamąją vietą ir prisijungimo prie savitarnos duomenis.

Dėl duomenų tvarkymo apribojimo ar jų panaikinimo kreipkitės į mus el. paštu privatumas@reformatas.com. Gavus jūsų prašymą ir įsitikinę dėl jūsų tapatybės per 10 d.d. mes ištrinsime jūsų duomenis, kurie yra nebūtini vykdyti mūsų veiklą ar užtikrinti teisėtus interesus.

Jūsų duomenų mes neperduodam kitiems asmenims, išskyrus:

  • bendrovės rangovus, kurie esant poreikiui gali teikti su IT sistemų, programinės ir rodmenų nuskaitymo įrangos priežiūros ir įrengimo, klientų aptarnavimo, apskaitos ar su tuo susijusias paslaugas
  • mokesčius administruojančias institucijas, priežiūros institucijas arba teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus reikalavimus
  • telekomunikacijų kompanijas, tiekiančioms bendrovei klientų informavimo paslaugą trumposiomis SMS žinutėmis (joms yra perduodamas tik jūsų mobiliojo ryšio telefono numeris, nenurodant jokių kitų su jumis susijusių duomenų)

Tretiesiems asmenims mes perduodame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Jūsų asmens duomenis jie gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims.

Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • susipažinti su mūsų bendrovės tvarkomais jūsų asmens duomenimis
  • prašyti pakeisti, ištaisyti netikslius ar atnaujinti esamus asmens duomenis, kurių negalite pakeisti naudojantis mūsų savitarnos sistemoje
  • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą

Teikti prašymus ir konsultuotis visais duomenų apsaugos bei privatumo politikos klausimais galite el. paštu privatumas@reformatas.com